1 - Acoperământul Maicii Domnului
2 - Bănuțul văduvei
3 - Cina cea de taină
4 - Coborârea de pe cruce
5 - Deisis
6 - Domnul care bate la ușă
7 - Drumul crucii
8 - Drumul spre Emaus
9 - Drumul spre Golgota
10 - Duminica slăbănogului
11 - Duminica sfinților români
12 - Duminica Tomei
13 - Fuga în Egipt
14 - Iisus Hristos Emanuel
15 - Iisus în casa Martei și Mariei
16 - Iisus salvându-l pe Sf.Petru
17 - Iisus și femeia samarineancă
18 - Izvorul Tămăduirii
19 - Împărtășirea apostolilor
20 - Înălțarea Sfintei Cruci
21 - Înmulțirea pâinilor
22 - Învierea lui Lazăr
23 - Judecata de Apoi
24 - Nunta din Cana Galilei
25 - Pescuirea minunată
26 - Pilat judecându-l pe Iisus
27 - Pilda fiului risipitor
28 - Pilda samarineanului milostiv
29 - Pomul vieții
30 - Predica de pe munte
31 - Punerea în mormânt
32 - Răstignirea Domnului
33 - Ruga din Ghetsimani
34 - Sfânta familie
35 - Sfânta Mahramă
36 - Sfânta Treime
37 - Soborul Maicii Domnului
38 - Soborul tuturor sfinților
39 - Spălarea picioarelor
40 - Transformarea apei în vin
41 - Vinderea lui Iisus